Κεραία δέκτης

50,00

Κεραία δεκτης σήματος για ανίχνευση μεγάλης εμβέλειας.

Description

Κεραία δεκτης σήματος για ανίχνευση μεγάλης εμβέλειας.